ใส่ E-mail ของคุณ
เพื่อรับข่าวสารใหม่ๆค่ะ


   บทความ (Article)

เนื้อหาบทความ
 

โครงสร้างองค์กร กรมไปรสนีย์แลโทรเลข รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙โดย ปรเมศวร์ กุมารบุญ

                                              ไม่รู้เป็นยังไง อยากเห็นภาพองค์กร สถานที่ทำงาน เห็นคนทำงาน เห็นหน่วยงานกำกับดูแลกิจการสื่อสารของชาติในสมัยโบราณ ก็กรมไปรษณีย์และโทรเลขนั่นแล ผมหยิบเอกสารโบราณมาอ่านดู จิบเบียร์มองไป มันเห็นภาพแฮะ เห็นบรรพบุรุษโทรคมไทย กุลีกุจอทำงานหามรุ่งหามค่ำ คนนั้นหยิบจับงานโน้น คนนี้แอบปิดทองทำงานอันนี้ อืม...มันสนุกดี นี่แค่เห็นชื่อเสียงเรียงนาม เห็นตำแหน่ง ภาพก็ปรากฎให้เห็นง่ายขึ้น เลยเอามาเล่าให้แฟนคอลัมน์รุ่นเก๋าของผมได้มีความสุกกับบทความนี้ เริ่มเลยครับ
                                    ...หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกับดูแลกิจการโทรคมนาคมของชาติหน่วยงานแรกนั้นคือ กรมสายเตลิคราฟ สังกัดกรมพระกลาโหม ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ให้บริการโทรคมนาคมเฉพาะหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะความมั่นคงเท่านั้น ยังมิได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป
                                      แต่องค์กรที่ทำหน้าที่ในการกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและให้บริการด้านการสื่อสารแก่ประชาชนคนไทยเราในยุคแรกนั้น ก็คือกรมไปรสนีย์แลโทรเลข ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรราชการพลเรือนที่เป็นกรมแรกๆ ก็ว่าได้ และมีอธิบดีพระองค์แรกคือ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษี สว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช (พระยศในขณะนั้น) แน่นอนในยุคนั้น ขาดแคลนทั้งบุคลากร ขาดแคลนทั้งความรู้ ในการดำเนินงานไปรสนีย์แลโทรเลข ซึ่งถือได้ว่าเป็นบริการทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของโลกในยุคนั้น จนกระทั่งเริ่มจะพัฒนาได้เป็นรูปเป็นร่าง และเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นองค์กรรัฐที่ทันสมัยและแข็งแกร่งมากในสมัยของ เจ้าฟ้าภาณุรังษีฯ ราวในปี พ.ศ. ๒๔๓๔ ทำให้กิจการโทรคมนาคมของชาติเจริญอย่างรวดเร็ว และมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้
                                      ปัจจุบันองค์กรที่ทำหน้าที่ในการกับดูแลกิจการโทรคมนาคมของชาติคงเปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีต แต่พอนึกถึงอดีตผมก็ไม่เคยรู้เลยว่า บรรพบุรุษเราเริ่มต้นอย่างไร หรือพูดง่ายๆ ว่ามีผังองค์กรอย่างไร พูดศัพท์แบบวัยรุ่นหน่อยเรียกว่ามี Gantt chart อย่างไร ก็เลยไปค้นคว้ามาให้ดูกันนี่แหละครับ
 
                                       ผมนั่งทางในย้อนกลับไปค้นคว้าพบเจอ หนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่
๗ หน้า ๑๑๔ รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙ หรือราวปี พ.ศ. ๒๔๓๔ ซึ่งเป็นยุคที่กรมไปรสนีย์ แลโทรเลข เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างสูง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างสูงของโลก อย่างพระองค์เจ้าปฤษฎางค์มาร่วมงานในองค์กรแห่งนี้อีกด้วย (
http://torakom.com/article_index.php?sub=article_show&art=204 ) ในราชกิจจานุเบกษาฉบับดังกล่าวได้แสดงบัญชีรายชื่อข้าราชการของกรมไปรสนีย์แลโทรเลขในสมัยโบราณไว้ครบถ้วน
                                     
                                     ข้าราชการกรมไปรสนีย์แลโทรเลขในสมัยก่อนนั้น มีตั้งแต่ระดับเจ้าฟ้า ซึ่งเป็นถึงพระอนุชาร่วมโภครรทร (แม่เดียวกัน) ของพระเจ้าแผ่นดิน มีเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง มีขุนนางชั้นสูง มีชาวต่างชาติ มีบุคคลากรทางด้านวิทยาการสมัยใหม่หลายด้านมารวมกันทั้ง บุคคลากรทางไฟฟ้า โทรคมนาคม เครื่องกล นักการทูต เป็นต้น แล้วผมก็ร่างแผนผังองค์กรขึ้นมาดังนี้
 
 
 
                                    โดยมีบัญชีรายชื่อ เจ้าพนักงานข้าราชการกรมไปรสนีย์แลโทรเลข ในปี พ.ศ. ๒๔๓๔ ดังนี้
เจ้าพนักงานกองกลาง
อธิบดี มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีคือ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษี สว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช (พระยศในขณะนั้น) ทรงเป็นอธิบดีพระองค์แรกของกรมไปรสนีย์โทรเลข ในยุคนั้น ต่อมาพระองค์ทรงเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทต่อบ้านเมืองอย่างสูงที่สุดรองลงมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในอีก ๓ รัชกาลต่อมา
 
 เจ้าฟ้าภาณุรังษีฯ
จางวาง คนโทรคมนาคมไทยเราในยุคที่ยังมีชีวิตในปัจจุบัน ผมเชื่อว่าบางท่านคงทราบเพียงว่า พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ เคยดำรงค์ตำแหน่งจางวาง กรมไปรสนีย์แลโทรเลข แม้ในหนังสือประวัติศาสตร์การสื่อสารโทรคมนาคมที่เรามักเห็นได้ทั่วไปจากองค์กรโทรคมนาคมหลักๆ ของชาติ หรือแม้แต่ของกรมไปรษณีย์โทรเลขในยุคร้อยปีที่ผ่านมานั้น ก็มีการระบุว่า พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ เคยดำรงตำแหน่ง จางวาง กรมไปรสนีย์แลโทรเลข
พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ฯ

                                      แต่อันที่จริงใน พ.ศ. ๒๔๓๔ หรือ ร.ศ. ๑๐๙ เรามีพระยาอนันตวิไสยสิทธิเดช เป็นจางวางก่อนพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ โดยพระองค์เจ้าปฤษฎางค์หลังจากพ้นหน้าที่เป็นราชทูตกรุงสยามในยุโรป เจ้าฟ้าภาณุรังษีฯ ของเราได้ทรงเชิญท่านมาร่วมงานที่กรมแห่งนี้ และท่านก็เป็นจางวางแทนพระยาอนันตวิไสยสิทธิเดช
                                      ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่า จางวาง นั้นหมายถึงตำแหน่งอะไรกันแน่ ผมเปิดพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่านให้ความหมายไว้ว่า ตําแหน่งยศข้าราชการชั้นสูงในกรมมหาดเล็ก, ตําแหน่งผู้กํากับการ, ตําแหน่งหัวหน้าข้ารับใช้ของเจ้านายชั้นบรมวงศ์หรือทรงกรม
                                   หนังสือประวัติศาสตร์การสื่อสารไทยของกรมไปรษณีย์โทรเลขเองหลายเล่ม ที่เขียนรายนามอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข ก็ยังเขียนตำแหน่งพระองค์เจ้าปฤษฎางค์เป็นจางวาง ราวกับไม่แน่ใจว่าพระองค์ท่านเป็นอธิบดีหรือไม่ จริงๆ แล้ว ผมเชื่อเอาเองส่วนตัวไม่มีเหตุผลทางวิชาการสนับสนุนนะครับ ใครจะวิจารณ์ก็เชิญนะครับ ผมเชื่อว่า จางวางกรมไปสนีย์โทรเลข “ไม่ใช่อธิบดี” และผมก็เจอหลักฐานการแต่งตั้ง พระองค์เจ้าปฤษฎางค์เป็นอธิบดีจริงๆ หวังว่าหนังสือของชาติทางประวัติศาสตร์โทรคมนาคมที่จะออกใหม่ในอนาคต คงกล้าที่จะใส่ตำแหน่งพระองค์ท่านไปจริงๆ นะครับ
                                      แต่อันที่จริง จางวาง มีความหมายมากมายจริงๆ ครับ หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นหัวหน้ามหาดเล็กที่คอยรักษาเจ้านายต่างวัง จางวางกรมไปรสนีย์แลโทรเลข ผมจึงเดาไปเองว่า เป็นหัวหน้ามหาดเล็กที่คอยดูแลรักษาพระองค์เจ้าฯ ภาณุรังษีฯ องค์พระอธิบดีนั่นเองครับ ท่านเป็นขุนนางข้างกายคนสำคัญของเจ้าฟ้าภาณุรังษ๊ฯ ของคนโทรคมไทยนั่นเองครับ เพราะในยุคอื่นต่อมาผมไม่เห็นมีจางวางในกรมไปรสนีย์แลโทรเลขอีกเลยครับ
 
เจ้ากรมบาญชีกลาง คำว่ากรมทางราชการในสมัยโบราณกับสมัยปัจจุบันนี้ไม่เหมือนกันนะครับ แม้แต่ในสมัยนั้นเราจะเห็นว่า กรมไปรสนีย์แลโทรเลข ทำไมมีหน่วยงานย่อยภายในเรียกว่ากรมอีก ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ ท่านใดอยากทราบก็ค้นเองนะครับ
                                      เจ้ากรมบาญชีกลาง ในพ.ศ.๒๔๓๔ คือพระยาวิเสสสารกิตย์ แต่ในหนังสือราชกิจจาท่านวงเล็บว่า (ไม่มีตัว)
 
เจ้ากรมคลังเงินกลาง คือ พระพินิจโภคาณัติ (ไม่มีตัว)
เจ้ากรมพัศดุกลาง คือ พระวรพัศดุเอนก (ครุธ)
ปลัดกรมบาญชีกลาง หลวงสมาหาราชหิรัญ (เชย) เดิมท่านชื่อเชย จึงวงเล็บว่า เชย สมัยนั้นยังไม่มีนามสกุลครับ
ปลัดกรมพัศดุกลาง คือ หลวงโภคภัณฑ์พิพิธ (ไม่มีตัว)
นายเวนพิเสศ ว่าง มิศเตอร์ฮันเตอร์ทำการแทน ตำแหน่งนี้ผมก็ว่าสำคัญมาก ผมเดาเอาว่าต้องคอยติดตามอธิบดีเลยทีเดียว และชื่อมิศเตอร์ฮันเตอร์ที่ผมเคยได้ยินในยุคนั้นก็เป็นคนในบังคับของอังกฤษกระมังครับ
นายเวนตรวจคำสั่งแลข้อบังคับ หม่อมเจ้าอบเชย
นายเวนหนังสือไปมา นาย นก
สมียนใหญ่บาญชีกลาง นาย หนู
เสมียนใหญ่คลังเงินกลาง นาย สาตร
เสมียนใหญ่บาญชีกอเรศปอนเดนส์ นาย โท
พันโรงใหญ่รักษาการไปรสนียคาร นาย รอด ตำแหน่งนี้ผมเดาว่าคือ นักการภารโรงนั่นเอง ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นบุคคลสำคัญมาก เพราะทำหน้าที่ดูแลไปรสนียาคารสำนักงานโทรคมนาคมแรกของสยามนั่นเอง
 
 
เจ้าพนักงานโทรเลข
เจ้ากรม พระโทรเลขธุรการี (พุ่ม) จริงๆ แล้วบรรดาผู้ที่คิดว่าตัวเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์โทรคมนาคมไทย ส่วนใหญ่มักคิดว่า การไปรสนีย์ เกิดก่อนการโทรเลข เราเลยไม่ค่อยได้ยินชื่อบุคคลสำคัญด้านโทรเลขในอดีตมากมาย ผมเดาว่าคงมาจากนักวิชาการท่านหนึ่งเคยทำวิทยานิพนธ์ในสมัย ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่เน้นไปทางจุดกำเนิดจากวันสถาปนากรมไปรสนีย์ และอาจจะฟังเหมือนว่าการเขียนจดหมายดูง่ายๆ น่าจะเกิดก่อนโทรเลขที่ดูเป็นเทคโนโลยี แต่อันที่จริงโทรเลขเกิดก่อนไปรสนีย์มานานครับ
ปลัดกรม หลวงชะวะกิจบัญชา (ว่าง) มิศเตอร์ไอกอฟ ว่าการแทน
สมุห์บาญชี ขุนวาทีเลขา (ว่าง) มิศเตอร์ ฮันเตอร์ว่าการแทน
สารวัด ขุนนิกรประกาศ (ว่าง) มิศเตอร์ เบอร์ไคล์ วิลลิก ว่าการแทน
นายช่างกลใหญ่ ขุนวิจิตรกลการ (ว่าง) มิศเตอร์ ฟริศจี ว่าการแทน
นายช่างสร้างสายใหญ่ ขุนชำนาญชะวะสูตร (เลี้ยง)
ผู้ช่วยเจ้ากรม นายเนียมมหาดเล็ก
อาจารย์นักเรียน มองซิเออ ยุรดอง ตำแหน่งนี้ผมเดาว่าเป็นครู (Trainer) ซึ่งสอนวิชาเกี่ยวกับการโทรคมนาคมให้เจ้าหน้าที่ในกรมไปรสนีย์ฯ ดูจากชื่อแล้วเป็นชาวฝรั่งเศสแน่นอน
ผู้ช่วยนายช่างกลใหญ่ นายทองดี
รองนายช่างสร้างสาย นายบุญ นายขำ นายเชิด จีนบุญ นายอู่ นายโท้
ผู้ใช้เครื่องใหญ่ ออฟฟิศที่ ๑ นายรอง
ผู้ใช้เครื่องใหญ่ ออฟฟิศที่ ๒ มิศเตอร์ ไอกอฟ
                                      เครื่องใหญ่นั้น ผมเดาว่าต้องเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากๆ โดยเฉพาะผู้ใช้เครื่องใหญ่ ออฟฟิศแห่งที่ ๒ นั้น ฟังชื่อแล้วเดาว่าเป็นชาวเยอรมันแน่นอน มาถึงตรงนี้เราก็ได้ยินชื่อข้าราชการกรมไปรสนีย์แลโทรเลขที่มีทั้งชาว อังกฤษ ชาวฝรั่งเศส และชาวเยอรมัน
 
นายโรงโทรเลข ประจำใช้เครื่องหัวเมือง (เป็นผู้ใช้เครื่องโทรเลขในแต่ละหัวเมืองเป็นแน่แท้)
นายโรงโทรเลข ประจำใช้เครื่องหัวเมือง นครเชียงใหม่ นายเกต
นายโรงโทรเลข ประจำใช้เครื่องหัวเมือง ตากบูรี จีนฮุดเบ๋ง
นายโรงโทรเลข ประจำใช้เครื่องหัวเมือง นครสวรรค์ มิศเตอร์ ปิกินแปก
นายโรงโทรเลข ประจำใช้เครื่องหัวเมือง ลพบูรี จีนกิมหงวน
นายโรงโทรเลข ประจำใช้เครื่องหัวเมือง กรุงเก่า นายแซม (กรุงเก่านี่ผมไม่ทราบว่าใช่อยุธยาหรือไม่)
นายโรงโทรเลข ประจำใช้เครื่องหัวเมือง พระตบอง มิศเตอร์ วอกเกอร์
นายโรงโทรเลข ประจำใช้เครื่องหัวเมือง ศรีโสภณ จีนบุญไซร
นายโรงโทรเลข ประจำใช้เครื่องหัวเมือง กระบินทรบูรี นายจัน
นายโรงโทรเลข ประจำใช้เครื่องหัวเมือง สมุทปราการ มิศเตอร์แฟรงฟอต
นายโรงโทรเลข ประจำใช้เครื่องที่เรือน ตะเกียงปากน้ำ มิศเตอร์เบราน์
นายโรงโทรเลข ประจำใช้เครื่องหัวเมือง ฉเชิงเทรา นายคล้าย
นายโรงโทรเลข ประจำใช้เครื่องที่พระปฐมเจดีย์ นายแช่ม
นายโรงโทรเลข ประจำใช้เครื่องหัวเมือง กาญจนบูรี จีนกิมเฮง
นายโรงโทรเลข ประจำใช้เครื่องหัวเมือง ราชบูรี นายชวด
นายโรงโทรเลข ประจำใช้เครื่องหัวเมือง กำเนิดนพคุณ มิศเตอร์แซกสตอฟ
นายโรงโทรเลข ประจำใช้เครื่องหัวเมือง (ว่าง)
นายโรงโทรเลข ประจำใช้เครื่องหัวเมือง ประจำเมือง จันทรบูรี นายชม
 
 
เจ้าพนักงานโทรศับท์
โดยมีตำแหน่ง สารวัดใหญ่ คือ นายทองอยู่
นายช่างกลใหญ่ มิศเตอร์ฟริศจี (ที่ชื่อตำแหน่งนายช่างกลใหญ่นั้น ผมเชื่อว่ามีเหตุผลสองประการ ประการแรกมาจากคำว่า “Engineer” ซึ่งแปลตรงตัวมาจากคำว่า Engine + er แลตรงตัวแบบไทยๆ ว่า “ช่างจักรกล” ซึ่งต่อมาเราให้ความหมายของคำนี้สวยหรูขึ้น หมายถึง “วิศวกร” ผมคิดว่าในสมัยนั้นยังไม่มีคำว่าวิศวกร และในยุคนั้นเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเครื่องจักรไอน้ำ ซึ่งกำลังเข้าสู่เครื่องจักรน้ำมัน และวิทยาการต่างๆ ซึ่งซับซ้อนเป็นเทคโนโลยีที่ขั้นสูงกว่า โทรเลข ที่พ้นยุคที่ว่าครั้งหนึ่งโทรเลขเคยเป็นวิทยาการที่ล้ำหน้าของมนุษย์ไปแล้ว ดังนั้นผู้ที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีในยุคที่เข้าสู่วัฒนธรรมเครื่องจักรไม่ว่าทางเครื่องกลหรือไฟฟ้า เขาเรียกว่า Engineer กันติดปาก คนไทยในยุคนั้นก็คงแปลคำศัพท์กันตรงๆ ว่า “นายช่างกล” เพราะ “กล” อาจจะไม่ได้หมายถึงเครื่องจักรเพียงอย่างเดียว แต่อาจมีความหมายในเชิง “มายากล” หรือผู้ใช้เครื่องมือสร้างเรื่องประหลาดใจให้เราได้เสมอ ดังนั้นนายช่างกลใหญ่ ที่ชื่อ มิศเตอร์ฟริศจี ผมขอเดาว่าเป็นวิศวกรโทรคมนาคมที่เข้ามาบุกเบิกการโทรศัพท์ในยุคแรก และรับราชการอยู่ในกรมไปรสนีย์โทรเลข)
เสมียนใหญ่ ประจำโรงโทรศับท์กลางที่ ๑ จีนเอียมเจง
เสมียนใหญ่ประจำโรงโทรศับท์กลางที่ ๒ นายเหลง
 
                   ราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้นับว่าเป็นหลักฐานสำคัญอันหนึ่งที่เห็นได้ว่ามีบริการโทรศัพท์เปิดให้บริการแล้วในเมือง ผมเดาว่าน่าจะในพระนคร เพราะใช้ความว่า “กลาง” อันที่จริงผมมีบทความก่อนถึงประวัติศาสตร์โทรศัพท์ ตามลิ้งค์นี้  http://torakom.com/article_index.php?sub=article_show&art=60
 
 
 
เจ้าพนักงานไปรสนีย์
เจ้ากรม พระไปรสนีย์ธุรานุรักษ์ (ว่าง) มิศเตอร์สตราศ ว่าการแทน
            (พระไปรสนีย์ธุรานุรักษ์ ต้องวานท่านผู้รู้ช่วยบอกกล่าวเด็กรุ่นหลังด้วยว่าคือใคร ผมเห็นบ่อยมากในราชกิจจาฯ แต่ในบทประวัติศาสตร์โทรคมนาคมไทยไม่เคยกล่าวถึง ตำแหน่งนี้ไม่ใช่อธิบดีแน่นอน เพราะในเอกสารชิ้นนี้ชี้ให้เห็นชัดว่าเป็นหน่วยงานที่สังกัดอยู่ในกรมไปรสนีย์แลโทรเลข แต่พระไปรสนีย์ธุรานุรักษ เป็นชื่อตำแหน่งหรือชื่อคนกันแน่ผมก็ไม่อาจทราบได้)
ปลัดกรม หลวงพจนาไปรสนีย์ (ว่าง) มิศเตอร์ตริงกัส ว่าการแทน
สมุห์บาญชี ขุนนรานุสร (ว่าง) มิศเตอร์แซ็กเกอร์ ว่าการแทน
สารวัดใหญ่ ขุนอำนวยกิจ (ว่าง) จีนสุ่น
ตรวจเมลฝ่ายเหนือ เตียนหิน
ตรวจเมลฝ่ายตะวันออก นายกราน ตรวจเมลวิเสศ ทำการแทน
ผู้กำกับโรงไปรสนีย์ที่ ๑ กับตันเอศเลฟเสน
ผู้กำกับโรงไปรสนีย์ที่ ๒ มิศเตอร์เบราน์
ผู้กำกับโรงไปรสนีย์ที่ ๓ นายกราน
ผู้ช่วย ที่ ๑ มิศเตอร์สติวิน
ล่ามเจ้ากรม ขุนมหาสิทธิโวหาร
ล่ามวิเสศ นายเชยมหาดเล็ก
ผู้ตรวจเมลกรุงเทพฯ มิศเตอร์ชโรเดอร์
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง อ่างศิลา นายอ่อง
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลล์ประจำเมือง อ่างทอง หลวงศรีสิทธิรักษ์
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง อะรัญญิก ขุนบำรุง
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง กรุงเก่า นายแซม
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง บางกะจะ หลวงภิรมย์ภานิช
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำ บางปะอิน นายชื่น
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำ บางปะแก้ว (ไม่มี)
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำ บางปะกง นายชุ่ม
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำ บางปลาสร้อย จีนกิมเอง
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำ บางละมุง หลวงสัตยานุกูล
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำ บ้านแหลม (ไม่มี)
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง บรรพตพิไสย์ ขุนรองจ่าสาร
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำ บางยาง นายหนู
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง กำเนิดนพคุณ (ไม่มี)
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง ไชยาบูรี มิศเตอร์ กอเดโร
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง จันทรบูรี นายปิ๋ว
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง ไชยา (ไม่มี)
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง เชียงใหม่ มิศเตอร์เปเตอร์เสน
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง ชุมพร (ไม่มี)
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำ หาดพระยาทศ หมื่นศรีรองนา
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง อินทรบูรี ขุนบำรุงราชกิจ
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง กระบินทรบุรี นายจัน
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง กำแพงเพ็ชร หลวงสาสะนะ
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง กาญจนบุรี จีนกิมเฮง
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง กาญจนดิษฐ (ไม่มี)
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง ขาณุ ขุนราชอาญา
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง ไทรบูรี มิศเตอร์โกเมศ
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง นครราชสีมา (ไม่ทราบชื่อ อาจจะชื่อหลวงราชกิจ)
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำ เกาะสีชัง หม่อมราชวงษดัด
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง กราดบุรี ขุนวิชิตอักษร
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง กระบุรี ขุนวรชิตอักษร
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง หลังสวน (ไม่มี)
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำ แหลมงอน
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง ลำปาง มิศเตอร์วินเซน
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง ลพบูรี จีนกิมหงวน
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง หลวงพระบาง นายแก้ว
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง มโนรมย์ หลวงปลัด
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง สมุทสงคราม ขุนสารเทพ
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง นครไชย์ศรี ขุนบำรุงบูรี
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง นครจัณทึก (ไม่มี)
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง นครนายก ขุนวัง
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง นครสวรรค์ มิศเตอร์ บีกินแปก
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง นนทบูรี ขุนแพ่ง
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง อุตรดิฐ นายนาด
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง อุไทย์ธานี นายต่วน
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง ปราจิณบูรี หลวงคลัง
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง นครเขื่อนขันธ์ นายสุก
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำ ปากน้ำโพ สมีเกโล
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำ ปากเพรียว หมื่นศรีรองนา
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง พนัสนิคม นายน้อย
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง พงา (ไม่มี)
 นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง ฉะเชิงเทรา นายค้าย
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง พยุหคีรี นายศรีเมือง
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมืองเพ็ชรบูรี นายกลิ้ง
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมืองภูมิ พันศร
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมืองพิไชย หลวงแก้วอักษร
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง พิจิตร ขุนราชบูรี
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมืองพระพุทธบาท ขุนวิเสศ
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง ปราณบุรี (ไม่มี)
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำ พระปฐมเจดีย์ ขุนศรีสุภาเทพ
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง ประทุมธานี ขุนผู้ช่วยเมลล์
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง พิศณุโลกย์ หลวงเทพอาญา
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง แพร่ จีนจร
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง พรหมบูรี หลวงมหาดไทย์
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง ตากบูรี จีนฮุดเบ๋ง
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง ราชบูรี ขุนจ่าเมือง
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง ระนอง หลวงพิพิธอักษร
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง สวรรคโลกย หลวงกลาง
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง สงขลา (ไม่มี)
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมืองเสียมราฐ (ไม่มี)
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง ศรีภิรมย์ (ไม่มี)
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง ศรีโสภณ บุญไทร
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง ศุโขไทย์ หลวงมหาดไทย์
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง สุพรรณบูรี ขุนปฤชา
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง สมุทรสาคร นายเริก
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง ตะกั่วป่า นายสัง
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมืองตะกั่วทุ่ง หลวงกิจา
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำ ท่างาม ขุนเจริญ
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำท่าเรือพระพุทธบาท นายเหลง
นายโรงไปรสนีย์ เจ้าพนักงานรับส่งเมลประจำเมือง ถลาง นายแปลก
 
เจ้าพนักงานประจำเรือเมลสยาม
ผู้บังคับการ หลวงประจักษบรรณสาร
ผู้จัดรับคนแลสินค้า หม่อมราชวงษสุ่น
ผู้จัดการเดินเรือ มิศเตอร์สโครเดอร์
ผู้ตรวจดูแลเครื่อง มิศเตอร์เกา
เสมียนบาญชีใหญ่ นายหรั่ง
นายช่างกลใหญ่ซ่อมเครื่อง นายโต
นายช่างกลใหญ่ใช้เครื่อง นายทิม
ผู้ช่วยนายช่างกลใหญ่ซ่อมเครื่อง นายรอด
ผู้กำกับเรือเมล หม่อมราชวงษพูน นายเวร นายยา นายตั่น นายเปี่ยม
 
                                      ท้ายประกาศท่านได้แนบข้อขยายความว่า ตำแหน่งที่ยังไม่มีตัวเจ้าพนักงานไปรสนีย์หัวเมืองนั้น เพราะกำลังจัดการเปลี่ยนตัวเจ้าพนักงานใหม่ ผมดูรายชื่อแล้ววิเคราะห์เอาเองว่า การบริหารราชการในกรมไปรสนีย์แลโทรเลขในสมัยนั้นก็คงใช้ระบบ Circulation โยกย้ายสับเปลี่ยนกำลังพลแบบทหาร เข้าใจว่าเพื่อนำพนักงานที่มีคุณภาพจากที่หนึ่งไปพัฒนาอีกแห่งหนึ่งต่อ เช่นที่ พิจิตร มีนายโรงไปรสนีย์ชื่อ ขุนราชบูรี ซึ่งดูจากนามท่านน่าจะเป็นขุนนางที่โตจากเมืองราชบุรี เป็นต้น
                                      ไอ้เราคนยุคใหม่ หาความรู้อ่านดูง่ายๆ ศาสตร์การบริหารองค์กรต่างๆ ก็มีพร้อมให้หยิบหามาใช้งานได้ทั่วไปไม่ยาก แต่หากลองจินตนาการดูว่าในอดีตความารู้แต่ละเรื่องกว่าบรรพบุรุษจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะเรื่องการบริหารงานเทคโนโลยี แทบจะไม่มีตำราฝรั่งด้วยซ้ำไป
                                      กรมไปรสนีย์แลโทรเลขในยุค รศ ๑๐๙ นี้ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนถึงการปฏิรูประบบราชการที่มีหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน มีการเปิดกว้างนำชาวต่างชาติเข้ามารับราชการ ซึ่งนอกจากจะทำให้กิจการงานเดินเร็วแล้ว ผมว่าเรื่อง Technology Transfer และ Knowledge transfer ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เป็นประโยชน์จากการนำชาวต่างชาติมารับราชการ และแน่นอนอัตราเงินเดือนคนไทยกับต่างชาติคงจะแตกต่างกันมากแน่ๆ ไม่งั้นเขาจะมาทำงานให้เราทำไม      ปัจจุบันเราไม่ได้เห็นต่างชาติมารับราชการในประเทศเราแล้ว สงสัยเพราะเราเก่วขึ้นมากไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติให้เสียงบแผ่นดิน
                                      แต่มองดูโครงสร้างองค์กรแล้ว ไม่แปลกใจเลยที่กรมไปรษณีย์แลโทรเลขนั้นเติบโตอย่างแข็งแกร่งมั่นคงมาร้อยกว่าปี แม้วันนี้จะไม่มีกรมไปรษณีย์โทรเลขแล้ว แต่การโทรคมนาคมไทยมั่นคงเป็นปึกแผ่นนั้นก็เพราะบรรพบุรุษโทรคมนาคมของเราวางรากฐานไว้ให้อย่างดีนั่นเองForward ไปให้เพื่อน : Print หน้านี้
ถูกนำขึ้นโดย : กอง บก. torakom.com

 

*** ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากนักเขียนท่านต่างๆ ที่ส่งมา และเขียนขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
ถ้าผู้ในนำไปแสดงที่อื่นกรุณา ใส่เครดิตว่ามาจาที่ไหนเพื่อเป็นการ สนับสนุน และให้เครดิต นักเขียน เหล่านั้น
เจ้าของเว็ปไซต์ ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
ซึ่งการลบความคิดเห็น ที่ไม่เหมาะสม สามารถกระทำได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เขียนวันที่ 2010-07-11 | อ่าน 3267 คน | ตอบ 2 คน | แก้ไขล่าสุด 2010-07-11
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
:
รูปภาพ
: ท่านต้องเป็นสมาชิกก่อน ถึงจะสามารถ upload รูปได้ ค่ะ
รายละเอียด :
:
กรุณาใส่รหัสพิเศษ :
ความคิดเห็นที่ 2

ฺBy : เพชร ท่าพระจันทร์

 

คุณปวเรศวร์ครับ อยากทราบเรื่องของการไปรษณีย์เกาะขามครับ ช่วยสืบค้นและนำมาให้อ่านด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
แสดงความคิดเห็นวันที่ 2012-02-05   
ความคิดเห็นที่ 1

ฺBy : samapong

 

อ่านแล้วได้ความรู้ดีมากๆ  เขียน-เล่า ความเป็นมาได้ละเอียด และเข้าใจง่ายครับ  ขอเป็นกำลังใจให้....ครับ

แสดงความคิดเห็นวันที่ 2011-02-07   

10 อันดับบทความล่าสุดในหมวดนี้
  1. ย้อนประวัติศาสตร์การบัญชาการเรือรบฝรั่งเศสโดยโทรเลขเพื่อยึดอาณาเขตสยาม รศ.๑๑๒ ตอนที่ ๒ (9141)
  2. น่าจะมีอะไรมากกว่านี้ ในไปรษณียาคาร (7880)
  3. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราบรมนาถบพิตร (7100)
  4. กำเนิดโทรศัพท์ประจำที่ (บ้าน) (6985)
  5. กำเนิดการโทรคมนาคมไทย ตอนที่ ๕ (6898)
  6. กำเนิด กรมไปรษณีย์โทรเลขไทย (6521)
  7. กำเนิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย (5988)
  8. ย้อนประวัติศาสตร์การบัญชาการเรือรบฝรั่งเศสโดยโทรเลขเพื่อยึดอาณาเขตสยาม รศ.๑๑๒ ตอนที่ ๓ (5545)
  9. ครั้งแรกของคนโทรคมนาคมไทย ได้เห็นโฉมผู้นำการโทรคมนาคมแรกเข้าสู่สยาม ( ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๔) (4390)
  10. กำเนิดการโทรคมนาคมไทย ตอนที่ ๓ (3517)

10 อันดับบทความล่าสุดในหมวด Website
  1. ความรู้เบื้องต้นกับกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา (32767)
  2. Five Forces Model วิเคราะห์สนามแข่งขันและอธิบายสนามการแข่งขันโทรศัพท์เคลื่อนที่ไทยในปัจจุบัน (29087)
  3. มารู้จักทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (25954)
  4. นวัตกรรม คือ อะไร? (22143)
  5. ทฤษฎีลักษณะตลาดทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเข้าใจการแข่งขันเสรีโทรคมนาคม ตอนที่ 2 (20525)
  6. ตอนที่ 1 ทฤษฎีลักษณะตลาดทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเข้าใจการแข่งขันเสรีโทรคมนาคม (20231)
  7. ทฤษฎีลักษณะตลาดทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเข้าใจการแข่งขันเสรีโทรคมนาคม ตอนที่ 3 (14231)
  8. เจ้าชาย WiMAX อัศวินม้าขาว ของชาวชนบท (13838)
  9. Next Generation Network (NGN) คืออะไร (13407)
  10. การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรด้านเทคโนโลยี (12769)